SERTIFITSEERITUD BIODÜNAAMILISE HINGAMISE JA TRAUMA VABASTAMISE JUHENDAJATE KOOLITUS (BioDynamic Breath and Trauma Release®) 25.09- 01.10.2017
2 AASTANE BBTR JUHENDAJATE TREENING TALLINNAS
4 SEMINARI, 28 PÄEVA, 400 TUNDI – 2017/2018
Juhendab Nisarga Eryk Dobosz
“Ligipääs seisundile, kus energia voolab vabalt läbi Sinu olemuse!”

Mis on BioDünaamiline Hingamine ja Trauma vabastamine?
Biodünaamiline hingamise ja trauma vabastamise süsteem® (BBTRS®) on uus lähenemine kehale orienteeritud tervendamises. See põhineb spetsiaalsete hingamismustrite kombineerimisel terapeutilise teadliku liikumise ja tantsuga; spetsiaalse puudutuste- ja kehatöö tehnikatel; keha tuuma pinge vabastamise harjutustel; õrnal emotsioonide vabastamisel ja meditatsiooni praktikate oskuslikul kombineerimisel. Biodynamic Breath & Trauma Release System® on välja kasvanud Wilhelm Reich’i terapeutilisest lähenemisest pehmetele kudedele ja Peter Levine trauma tervendamise mudelitest. Süsteem baseerub kehasse ja mõttemustritesse kinni jäänud pingekollete tuvastamisel. Treening on loodud selleks, et murda läbi keha erinevatest kaitsekihtidest ning vabastada mentaalse, füüsilise ja emotsionaalse pinge nii kehast kui meelest. Selle tulemusena aitab BBTRS vähendada ja puhastada meie sügavaid primaarseid, religiooni ja ühiskonnaga seotud uskumusi. BBTRS ® võimaldab meil kogeda kõiki inimestele omaseid tundeid ja emotsioone, avardades samal ajal võimekust toetada ja omaks võtta eluenergia vaba liikumist.

BBTR PROGRAMM EESTIS 2017 / 2018
BBTR 1 “KEHA KAITSEKIHI EEMALDAMINE”
BBTR 2 “PERSONAALSUSEST INDIVIDUAALSUSENI”
BBTR 3 “EMOTSIONAALNE INTELLIGENTSUS”
BBTR 4 “SÜDAMESSE TAGASIPÖÖRDUMINE”

* Sa võid alustada treeningut ükskõik millisest seminarist

Serifitseeritud Juhendajate Koolitus
BioDünaamiline Hingamise&Trauma vabastamise süsteemi® sertifitseeritud juhendajate koolitus on oma olemuselt täielikult kogemuslik ning toetab seetõttu ka sügavat isiklikku kasvu ja transformatsiooni. See töö sisaldab raku tasandi ümberstruktureerumist, toetab selgroo avanemist ja muudab Sind lõpptulemusena kohalolevaks, teadlikuks ja rõõmsaks olevuseks. Sa avaned sügavamalt iseenda ja teiste täielikule aksepteerimisele ning hakkad pühitsema elu selle kõrgeimas potentsiaalis.

BioDünaamiline Hingamise & trauma vabastamine (BBTR) on tunnustatud ja akrediteeritud American Association of Drugless Practitioners (Ameerika ravimivabade praktikute assotsiatsiooni – AADP poolt).
The International Breathwork Foundation (Rahvusvaheline hingamistöö sihtasutus –
ibfnetwork.com)
The Global Professional Breathwork Alliance (Globaalne professionaalse hingamistöö liit –
breathworkalliance.com)

BBTRS koolitus koosneb minimaalselt 400 treeningtunnist, mis on jagatud 4 tasemeks: baaskoolitus 1. tase, keskastme treening 2. tase, edasijõudnute treeningu tasemed 3&4. Lisaks peavad õpilased läbima järgmised veebinarid: „Hingamistöö anatoomia ja füsioloogia“, „Trauma anatoomia, füsioloogia ja iseloomu struktuur“ ja „Hingamistöö praktikute eetika“.

Keskastme ja edasijõudnute koolitused hõlmavad ka koolivälisel tasandil asjakohaseid kohtumisi juhendajatega, superviseeritud koolitustunde ja täiendavaid spetsiifiliste oskuste töötubasid. Iga mooduli lõpus saavad õpilased sertifikaadi BioDünaamilise Hingamise & Trauma Vabastamise Instituudilt ja / või Euroopa Kehale Orinetreeritud Tervendamiskunstide Instituudilt. Pärast 400 tunni teooria ja praktika lõpetamist, hinnatakse õpilaste professionaalseid oskusi ning võimet luua ja hoida turvalist ruumi sessioonil.

Edukas koolituse lõpetamine sertifitseerib Sind BioDünaamilise Hingamise ja Trauma vabstamise süsteemi praktikuks. Õpilastel on võimalus saada sertifitseeritud ka AADP poolt.
Minimaalne 400-tunnine koolitus sisaldab: isiklikku arengut ja enese teadlikkuse protsesse, sessiooni juhendamise koolitust teoorias ja praktikas, meditatsiooni juhendamise koolitust, isiklikku coachingut ja supervisiooni, koolivälist treeningut ja vähemalt 50 dokumenteeritud praktiist sessiooni.
Praktilised sessioonid on kohustuslikud kõigile õpilastele, need on tasuta ja need tuleb läbi viia 4. mooduli lõpuks. Soovitame õpilastel teha vähemalt 12 sessiooni iga mooduli vahel. Kirjalik kokkuvõte ja kliendi hindamine kõikide läbi viidud sessioonide kohta tuleb elektrooniliselt esitada enne iga koolitusmooduli algust, alustades 2. moodulist (kokkuvõte võib olla EESTI KEELES). On väga soovitatav lõpetada vähemalt 400 väljaõppe tundi (4 moodulit) 3-aastase perioodi jooksul. Moodulid tulevad kordamisele ja kui midagi jääb vahele saad uuele ringile minna.
Kõik õpilased peavad saama sertifitseeritud CPR poolt. Sertifikaat programmi lõpetamise kohta peab olema esitatud koolituse lõplikul hindamisel.
Pärast kõigi 4 mooduli lõpetamist (vähemalt 400 tundi) on õpilastel võimalik osaleda järgnevatel seminaridel tasuta. See annab Sulle võimaluse edasiõppimiseks ja BBTRS praktiliste oskuste täiendamiseks.

*BBTRS koolitus on loodud nii, et uued treeningut alustavad õpilased võivad ühineda treeninguga ükskõik millisest moodulist ja ükskõik millises kohas üle maailma.

BIODYNAMIC Breath & Trauma Release System® võimaldab meil kogeda vabalt kõiki neid tundeid ja emotsioone, mis inimese ellu kuuluvad. Meie oskus ja valmisolek lubada energial kehas vabalt voolata suureneb ning võimaldab tervenemist kuni raku tasandini välja. Selgroog vabaneb kroonilistest närvisüsteemi salvestunud pingetest. Kõige selle tulemusena muutume igapäevaelus rohkem kohalolevateks, teadlikumateks ja kaastundlikumateks. Laseme lahti negatiivsest minapildist, kroonilistest pingetest ja füüsilisest valust. Teadlikult ja õrnalt avanedes liigume emotsionaalsesse vabadusse, taasavastame sujuva, graatsilise liikumise ning vaba hingamise, muutudes teadlikumateks ja rõõmsamateks olevusteks. Me avaneme iseenda ja teiste täielikule vastuvõtmisele, kogedes ja tähistades elu selle täielikkuses ning ilus.
BIODYNAMIC Breath & Trauma Release (BBTR) on tunnustatud ja akrediteeritud American Association of Drugless Practitioners (Ameerika ravimivabade praktikute assotsiatsiooni – AADP) poolt.

Biodünaamilise hingamise koolituse teemad:
Kogemuslikud BioDünaamilise hingamise sessioonid
BBTRS® sessiooni juhtimise tehnikad
Turvalise ruumi ja kliendi/juhendaja suhte loomine
Nõustamise ja coachimise alustalad
Hingamise anatoomia ja füsiloogia
Inimese anatoomia alused
Trauma anatoomia ja füsioloogia
Keha pingekollete vabastamine keha segmentide kaupa (7-me pingevöö vabastamine: silmad ja otsaesine, kurgu piirkond, õlad ja käed, rinnaku piirkond, diafragma, kõhupiirkond, vaagen) Pingevöödega töötamine
Wilhelm Reichi keha/persooni tüüpide kasutamine
Sisemiste ja välimiste resursside kasutamise arendamine
Somaatilise Kogemise põhialused (kehale orienteeritud trauma vabastamine) kaasa arvatud võitle/põgene või “külmu” reaktsioonide lõpule viimine
Kehatöö ja teadliku puudutamise tehnikad
Akupressuuri punktid, mis toetavad energeetilist vabanemist BB sessioonil
Sidekoe Energeetiline Vabastamine (MER)
Keha Trauma Vabastamise Harjutused (TRE)
Kindla struktuuriga sessioonid, mis sobivad kliendi spetsiaalsete vajadustega
Oma sisemise ruumi arendamine, et pakkuda toetust BBTR sessioonil
Bioenergeetika ja maandavad harjutused
Tantsu ja teadliku liikumise terapeutiline kasutamine
Struktuurid ja meditatsioonid, mis avardavad eneseteadlikkust, heaolu ja intuitsiooni
Juhendatud meditatsioonitehnikad, et toetada heaolu ja integratsiooni BBTR sessioonil Juhendatud meditatsiooni juhtimise treening
Loominguline muusika kasutamine BBTRS seansi jaoks
Kliendi/praktiku eetika koodeks
Seansi vastunäidustused

See koolitus on mõeldud:
1.Kõigile, kes investeerivad isiklikku tervenemisse, kasvu ja transformatsiooni. BBTRS® koolitus loob sügava ja püsiva muutuse sinu elus. See koolitus ei ole mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.
2. Kõigile, kes on huvitatud saama professionaalseid oskusi töötamiseks hingamise ja kehale orienteeritud traumade vabastamisega. Varasem tervendamiskunsti praktiku kogemus ei ole vajalik.
3.Kehatöö ja massaaži terapeutidele, jooga õpilastele ja õpetajatele, psühholoogidele / psühhoterapeutidele, naturopaatidele, akupunktuuri tegijatele ja teistele kehale orienteeritud terapeutidele ja praktikutele. See koolitus toetab kõiki osalejaid süvendama oma arusaamist ja saama rohkem erialaseid oskusi, et abistada teisi kehale orienteeritud traumade vabastamisel. Isikliku kogemuse kaudu õpid aitama teisi nende teel transformatsioonini ja tervenemiseni läbi sügava holistilise lähenemise.

Baastreening ~ 1. moodul.
Õpilased kogevad, kuidas liikuda sügavalt kehasse, aidata oskuslikult, läbi sügva tunnetuse kaasa trauma vabanemisele.
Kogedes traumaatilisi sündmuseid võime kaotada ühenduse oma tunnetega ning oskuse olla maandatud ja endas kohal. See omakorda tekitab pingeid, tuimust ning ühenduse puudumist universaalse eluenergiaga (Praana või Chi). Kui taolised seisundid jäetakse tähelepanuta, võivad need põhjustada erinevaid haigusseisundeid. Sisemise usalduse ning ühenduse taastumisel vabaneb keha traumadest. Loome kehasse justkui „turvalisuse anuma“ ehk heaolutunde. See “turvalisuse anum” lubab kogeda lõputu energia voolu kehas ilma, et tekiks üleküllastuse tunne. Läbi isikliku kogemuse hakkame mõistma, kuidas trauma meid mõjutab.
Töötades hingamistehnikatega, meditatsiooni ja liikumisega, hakkame avama ja vabastama pingekoldeid närvisüsteemis ning lihastes. Õpilased on toetatud omaenda traumaatilistest sündmustest tulenevate mustrite avastamisel. See võimaldab sügavat avanemist, sisemist kasvu ja tervenemist.
Läbi protsessi suureneb õpilase tundlikkus ja intuitsioon, mis on esmased nõuded BBTRS®
teraapia töös. Rühma protsessid ja individuaalsed partnerite vahetustega sessioonid loovad usalduse, mis on kõige väärtuslikum kvaliteet hingamis- ja kehatööd kasutaval trauma vabastamise seansil.
Töötades tihedalt koos ja vahetades partnereid, saavad õpilased ettekujutuse sellest, kuidas kujundada ja korraldada BBTRS seanssi.
Enne esimese- või teise astme semnari läbivad õpilased kaks veebinari: anatoomia ja füsioloogia hingamistöös ning Reichi Karakterite Struktuurid.

Kesktaseme treening – 2. moodul
Sa lähed sügavamale, et lasta lahti rakumällu salvestunud piiravatest uskumustest ning piiravatest keha/meele struktuuridest. See loob otsese meele-keha-hinge ühenduse, mis toetab sisemist intelligentsust, et liikuda väljendamise vabadusse.
Energia, mis on kinni jäänud lühenenud ja kõvaks muutunud pehmekoe kihtidesse, segab närvi impulsside vaba voolamist ja ülekandeid. Need piirangud lukustavad raku mällu traumaatilised sündmused. Jätkuvad sensid parandavad mõistmist kehas olevatest traumaatilistest kinni jäänud mustritest ja sellest, kuidas traumasid kehast vabastada.
Teil on täiendavad küsimuste ja vastuste sessioonid juhendajaga, et tõstatada küsimusi või probleeme BBTRS sessiooni tehnikate kohta, kohustuslike sessioonide, kliendi tagasiside kohta või uurida konkreetse kliendiloo kohta. Teisel moodulil järgivad õpilased juhendajat harjutuste ja sessioonide vahetuste ajal, et vaadelda ja tugevdada seni omandatud juhendamise tehnikaid ning õppida uusi ja loovaid viise, kuidas toetada klienti BBTRS sessioonide ajal. See võtab minimaalselt 20-30% aktiivsest grupis osalemise ajast.

Pärast teise mooduli lõpetamist ja enne kolmandal moodulil osalemist teevad õpilased läbi anatoomia ja füsioloogia veebinari.

Edasijõudnute treening – kolmas ja neljas moodul
Enesearengu kasvamine koos kogemusliku akadeemilise protsessiga annab sulle vajalikud tööristad, et juhendada kliente traumade tervendamisel ja sisemistes muutustes.
Kui lihaste süsteem ja koed on pingest vabastatud ja närvisüsteem on shokist vabanenud, saame taastada selgroo loomuliku paindlikkuse.
Avatud, paindlik selg võimaldab takistustevaba närviimpulsside ülekannet seljaajju. Lukustatud energia vaagna piirkonnas liigub vabalt südamesse ja teistesse keha energeetilistesse keskustesse. Trauma Vabastamise Tehnika taastab seose vaagna (juurtśakra) ja kõrgemate energiakeskuste vahel. See toetab loomulikku vabanemist; lahti laskmist isiksuse struktuuridest ja uskumustest, mis takistavad meid elamast täisväärtuslikku elu. Te kogete eneseteadvustamist, vastutuse võtmise oskust ja loovust.

Superviseeritud treeningtunnid

4. moodul
Õpilased järgivad õpetajat grupi harjutuste ja sessioonide ajal, et vaadelda ja tugevdada omandatud protsessi juhtimistehnikaid ning õppida uusi ja loovaid viise toetamaks klienti BBTRS sessioonil. See võtab 80-100% aktiivsest grupi osalemise tundidest. Õpilased juhendavad igapäevaseid meditatsioone ja saavad tagasisidet oma juhendamisoskuste kohta.
Tagasiside saamine juhib tähelepanu õpilase tugevustele ja nõrkustele ning laiendab oskust hoida ruumi sessiooni ajal.

Kohustuslikud veebinarid ja kirjandus.
Veebinar
Anatoomia ja füsioloogia baaskursus BBTR praktiseerijatele
Anatoomia baaskursus ja trauma füsioloogia
5 peamist isiksuse- ja kehatüüpi, nende kujunemine ning kuidas nendega BBTRS seanssidel töötada.

Lugemine

“BioEnergetics: The Revolutionary Therapy That Uses The Language Of The Body To Heal The Problems Of The Mind,” Alexander Lowen
“Waking The Tiger,” Peter Levine

Praktka seansid

Olles läbinud 100 tundi treeningut ning nõutud veebinarid, alustavad BBTRS praktiku sertifitseerimisprogrammi tudengid praktika raames tasuta sessioonide andmist. Kokku tuleb teha vähemalt 30 tunniajast seanssi ning esitada nõuetele vastavad seansikirjeldused. Seejärel saab alustada järgmise treeningute seeriaga.

Akrediteerimised
Meie hingamistöö sertifitseerimise programm vastab nõutud õppetundide arvu poolest järgmiste organisatsioonide standarditele:
Ameerika Ravimivabade Praktikute Assotsiatsioon, Globaalne Professionaalne Hingamistöö Allianss,

400 Core Curriculum tundi
BBTRS sertifitseerimisprogrammis sisaldavd:

Minimaalselt 400 tundi kohapeal õpet ja / või veebikoolitust (GPBA nõue)
Vähemalt 4 praktilist koolitust
50 tunniajast dokumenteeritud praktikaseanssi 2 aasta jooksul. (Vähemalt 5 klienti, kes on lõpetanud 8 seanssi sisaldava seeria)
Kõik tunnid 2 aasta jooksul on täidetud

BBTRS kvalifikatsioonitreeningu formaadid:
Kohapealne koolitus hingamistöö seansside läbiviimiseks
Harivad BBTR veebinarid
Juhendatud praktika koos kaasõpilastega
Uute õpilaste juhendamine
Meditatsiooni läbiviimise koolitus
Isiklik koolitamine

Valikainete töötoad ja veebinarid.
Valikainete töötoad ja veebinarid pakuvad võimalust hoida end kursis BBTRS arenguga ning pakuvad võimalust omandada erialaseid oskusi, mis on toeks seansside läbiviimisel ja rühmatöös, sealhulgas:
eneseuuringut trauma kindlaks tegemisel
eneseuuringut sõltuvuste avastamisel
grupi juhtimise oskuseid

NISARGA ERYK DOBOSZ

photo-1-e1492520494113-vintage

Euroopa Kehale Orienteeritud Tervendavate Kunstide Instituudi direktor. Ta on kehatöö meister ja terapeut, kes on spetsialiseerunud Sidekudede Energeetilisele vabastamisele ja sügavale kudede tööle. Kogenud Lomi Lomi Nui massaaži õpetaja, Tantra õpetaja, lõpetanud 2-aastase BIODYNAMIC Cranio Ristluuteraapia. Ta on praktiseerinud kehatööd, hingamistööd, meditatsiooni ja Tantrat 10 aastat. Soov jõuda meisterlikkuseni on ta viinud keha- ja vaimutöö allikate juurde. Reisides läbi India, Nepali, Hiina, USA, Mehhiko ja Euroopa on ta õppinud tundma inimkeha tõelist olemust ja ka seda kui oluline on kuulata, mida keha meile räägib. Seansside andmine on tema jaoks privileeg. Ta armastab seda, mida teeb ja tema töö toob talle suurt rahulolu ja rõõmu. Ta imetleb oma patsientide julgust, jõudu ja tahet iseenda kallal tööd teha.

Nisarga ütleb, et massaaž nõuab tõelist meisterlikkust, sest inimkeha on tempel ja ta kohtleb seda imetlusega väärikuse ja imetlusega. Meie kehal on piiramatu potentsiaal end tervendada ja ise reguleerida. Keha põhiroll on puhkamata otsida parimaid tervise tingimusi. Ja isegi kui me ei hoolitse piisavalt hästi oma keha eest – unustame õige toitumise, liikumise, õige hingamise ja lõõgastumise tasakaalu – see ikkagi jätkab mürkide välja viimist kehast, lõõgastumist ja hoiab meid elus.

* BBTR koolitust saab alustada ükskõik millisest moodulist
* Terve koolituse (400 tundi) läbinutele väljastame sertifikaadi Kehateadlikkuse Keskuse, Euroopa Kehale Orienteeritud Tervendavate Kunstide Instituudi and Biodünaamilise Hingamise & Trauma Vabastamise Instituudi poolt.
Pärast iga mooduli lõpetamist väljastame osalejatele 70 tunni läbimise tunnistuse

Kursus on inglise keeles eesti keelse tõlkega

PS! Grupi suurus minimaalselt 15 inimest. Anna palun meile oma osalemissoovist teada. Ka siis kui Sinu jaoks on kursuse maksumuse korraga tasumine raske, leiame kindlasti lahenduse!

Aeg: 8-14.mai iga päev orienteeruvalt 9.00-18.00
Koht: Tallinn , City Yoga Stuudio
Osalustasu: 680 eurot moodul
Registreerimine ja lisainfo: info@sunara.ee või tel 5539165.

Koolituse link Facebookis