ÜRGNE NAISE OLEMUSPERU3

3-4 juunil Tallinnas

Ainus Peruquois´ workshop Põhjamaades 2017 aastal.
Registreerimine: info@sunara.ee

IN ENGLISH BELOW

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ НИЖЕ

Armas Naine, meil on suur rõõm Sulle teada anda, et maagiline lauljanna ja śamaanitar Peruquois´on üle mitme aasta taas Eestisse tulemas, seekord uue kahepäevase intensiivseminariga „Ürgne naise olemus“. Oled väga oodatud ühinema meiega sellel elumuutval kursusel.

https://www.youtube.com/watch?v=Zt-LiwvpBQw

Peruquois workshopist täpsemalt:

Seminar on loodud naiselikkuse jõustamiseks praegusel suurte muutuste ajastul. Peruquois jagab Sinuga iidseid müstilisi praktikaid, et Sinus ärkaks naiselik ilu ja jõud, avaneks loovus ning sisemine võime luua just sellist elu nagu Sina soovid.

Seminari elemendid:
�— Naiseliku väe äratamine
�— Avanemine sensuaalsusele
�— Sügav emotsionaalne puhastus (ka üsas ja yonis)
�— Naiseliku olemuse ja loovuse avamine
�— Loova manifesteerimise saladused ja praktika
�— Naiste toetava ringi loomine

Seminari praktikad: emotsionaalne puhastumine, häälejooga (tantra), hingamistehnikad, tantsupraktikad, iidsed loitsud, indiaanlaste śamanistlikud loitsud, meditatiivsed helipraktikad ja unikaalsed rollimeditatsioonid.

Ürgne naise olemus.
Mailmas on vähe asju, mis on ilusamad, sügavamad ja vägevamad kui naine, kes elab täielikult oma naiselikus olemuses. Avatud elule, kohal iseendas, ühendatud Maa maandava väljaga, võtab sisemise väe leidnud naine täielikult vastu oma sünnipärased anded kui ajatu kingi, millega loodus teda on õnnistanud.

Läbi usalduse ja pühendumuse loob ta võimaluse muutusteks ning sügavalt inspireerivateks ja rahulolu toovateks kogemusteks.
Praegusel muutuste ajal on sügav ühendus iseendaga võimsaks ankruks ja toetuseks iga naise elus. Olles nii armastuse maapealne kaitsja kui ka inspiratsiooniallikas, täidab naine oma elu loovuse ning küllusega. Avanenud, pakatades armastusest oma keha, sensuaalsuse ja armastava südame vastu on naine ühenduses oma tõe, ilu ja jõuga. Usaldus oma sisemise olemuse vastu annab naisele enesekindluse vastu astuda ja omaks võtta elu väljakutseid. Temast saab muutuste allikas, mitte muutuste pantvang. Tões ja aktsepteerimises, sisemises süütuses, samas sügavas sisemises teadlikkuses elav naine on hoopis midagi muud kui peavoolu meedias kujutatud sisutühi ja kammitsetud stereotüüp. Läbi armastuse aitab Peruquois avalduda sel uuel tsüklil, sel uuel lainel, mis toob endaga kaasa maailma tõelist ilu, kirge ja valgust, ärganud, eneseteadliku ning ennast teostanud naise väljendusena.

Ürgse naise olemuse kursus saab olema igal tasandil küllust ja sisemist täitumust loov ruum, kus avastada ja mängida; sukelduda enda sensuaalsusesse ja haavatavusse; võtta tagasi oma süütus; päästa valla oma sügavaim, tõelise olemuse hääl. Häälesta end Maaema külluslikele vibratsioonidele. Laula oma üsa sügavusest, ava end täielikult orgastilise ekstaasi väljendusele. Läbi laulu, heli ja tantsu suudad sa avada oma hääle, oma keha, tunda ühendust teiste õdedega ning taasühenduda iseenda sügavaima tõe ja olemusega.

Kuupäevad: 3. juuni, laupäev ja 4. juuni, pühapäev
Aeg: mõlemal päeval 12:00-18:00
Asukoht: Estonia teatri kammersaal
Kursuse tasu:
Kuni 10 maini 130 €
Alates 10. maist 145 €
Alates 29. maist 170 €

Seminaril osalenud naiste tagasiside:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_qq6kwTFnHs
https://www.youtube.com/watch?v=fvcSkWeRHbw

Power of the Sacred Feminine
June 3-4, Tallinn, Estonia
The only Peruquois’ workshop in Baltic Countries/Eastern Europe in 2017.

Booking: info@sunara.ee

Yes! After 2 years absence Peruquois is back to Estonia with a 2-day Weekend Intensive for Women: Power of the Sacred Feminine! It will be the only workshop event in Baltic Countries/Eastern Europe this year. Feel welcome to join us on this transformative journey.

Watch Peruquois introducing Power of the Sacred Feminine

This 2 day event is especially designed for feminine empowerment at this time of significant change. It will awaken your power and beauty, open up your creative potential and your inner ability to manifest.

The elements of the workshop:
— Awakening Feminine Power
— Opening up the sensual body
— Deep emotional cleansing (also womb and yoni)
— Rooting in feminine essence and creative potential
— Learning the essencials of creative manifesting
— Creating a sisterhood circle

Workshop practices: Vocal Yoga, Emotional Cleansing, Vocal Tantra, Breath techniques, Dance practices, ancient chants including native american shamanic chants, meditative sound practices and unique role meditations.

Power of the Sacred Feminine

There are few things more beautiful and wonderfully deep, yet powerful, than a woman living in the totality of her feminine essence. A woman alive, grounded and embodied, living through the full embracing of the infinite gift that her inherent nature provides. This sacred trust and focus creates huge transformational shifts that result in deeply inspiring, elevating and fulfilling experiences.

In these times of turbulent change, this connection can become an essential and powerful anchor and support in a woman’s life. She is both an earthly guardian of love, and the source of inspiration that fills the sails of her own life. Awakened and overflowing with love for her own body, her sensuality and her loving heart, a woman is connected with her truest and most potent beauty and power. This trust in her essence gives her the confidence to face and embrace the challenges of life, and she can become a source of change rather than serving as its hostage. This quality of trust and acceptance, inner innocence yet resilient self knowledge sets a powerful and authentic woman apart from the stereotypes that we’ve grown so tired of having forced onto us through the limited vision of mainstream channels. This limiting era of empty vanity must give way to an aliveness and boundless potential of the empowered femininity that is spreading widely and rapidly to replace it. It is the fullest expression of Peruquois’ love to be a supporting the unfolding of this new cycle, this new wave which is bringing with it such beauty, passion and light into the world, in the form of the awakened and self-realised woman.

This Power of the Sacred Feminine workshop will be a unique and nurturing space to explore, unravel and play, to dive into your sensuality and vulnerability, reclaim your innocence and unleash the voice of your deepest, primal nature. Tune yourself into the nourishing vibration of the Mother. Sing from the depths of your womb, open up the full expression of your orgasmic ecstasy. Through singing, sounding and dancing you will be able to open up your voice, your body and feel connected in Sisterhood, and reconnect with your deepest expression of truth and authenticity.

Date: Saturday June 3 and Sunday June 4
Time: Saturday: 12:00 — 18:00
Sunday: 12:00 — 18:00
Location: Estonia concert Hall (acoustic hall), Tallinn, Estonia

Tickets:

Early Bird — 130 euros
Since May 10: 145 euros
Since May 29: 170 euros

Women reflection on Peruquois workshop:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_qq6kwTFnHs
https://www.youtube.com/watch?v=fvcSkWeRHbw

Сила Сокровенной Женственности
June 3-4, Таллин, Эстония
Единственный семинар Перукуа (Австралия) в странах Балтии/Восточной Европе.

Информация и бронирование мест: merliis@sunara.ee

“Вряд ли есть что то более красивое и невероятное по своей мощи и глубине, чем женщина живущая во всей полноте своей природы. Доверяющяя тому безграничному дару, которым является ее истинная суть. Через это доверие рождается способность соединиться с бездонным источником, неисчерпаемой кладезью возможностей и глубоких красивых переживаний.

Во времена перемен, порой непростых и иногда драматичных, именно женщина, живущая из своей природы, становится опорой семьи, поддержкой для своего мужа, и по настоящему матерью своих детей. Она одновременно является хранительницей любви в семье и тем источником вдохновения, который наполняет паруса ее жизни. Пробужденная любовь своего тела, своей чувственности, своей сексуальности возвращает женщину к внутренней силе. Это доверие к себе дает ей возможность уверенно смотреть в жизнь, и самой творить перемены, вместо того, чтобы быть их заложницей.

Именно это качество доверия и приниятия себя, отличает истинную женщину от той, образ которой нам пытаются навязать “глянцевые” журналы. Время пустого тщеславия умирает, время настоящей женской красоты и силы рождается вновь. Я счастлива быть частью этого нового рождения, частью этой волны из пены которой в мир приходит новая женщина. Чтобы на смену рассыпающемуся на глазах, затхлому миру прошлого, построенного из навязанных женщине фальшивых ценностей, начать творить ясное красивое настоящее из ясности ее природы.”

СЕМИНАР НАПРАВЛЕН НА:
– Пробуждение женской силы
– Раскрытие чувственного тела
– Глубокое эмоциональное очищение
– Укоренение в себе и женском потенциале творения
– Очищение и пробуждение матки и йони
– Проживание сестринского единства – единой женщины
– Развитие навыков формирования жизни при помощи намерения

ПРАКТИКИ СЕМИНАРА:
– Вокальная Йога
– Эмоциональное Очищение
– Вокальная Тантра
– Дыхательные практики
– Танцевальные практики
– Медитативные и звуковые практики
– Практики древних чантов
(в т.ч. шаманов коренных индейцев)