SISSEJUHATUS KOHALOLEKU PRAKTIKASSE

Kohaloleku praktika on isikliku arengu protsess, milles on ühendatud siin ja praegu kohaloleku meditatiivsed printsiibid, mille tulemusek on laienenud teadlikkus. Selle tulemusena kogeme vabadust praeguses hetkes. Meie lähenemisviis kindlustab selle, et kõike, mis siin on kirjas, saab tõestada isikliku kogemuse näol ja praktikas. Kohaloleku praktika pole teooria, vaid praktilise kogemise protsess.

Peamine filosoofia

Kohaloleku praktikas ei ole mingeid filosoofiaid ega isegi mitte enesearendamistehnikad, vaid me avastame takistusi, mis on meie isiklikul eneseleidmise teekonnal. Selle asemel, et segadust tekitada tõe lahtiseletamisega, keskendume isiklike hirmude lahtiseletamisele. Kui need on mõistetavad, saab iga inimene edasi minna oma isikliku seiklusega, et kogeda isiklikku tõde. Loomulikult sisaldab igasugune seletus mingisugust filosoofiat ja see annab tooni kirjaniku mõtetele. Seega ütlen kohe alguses ära, et kui peame rääkima filosoofiast, siis on selleks mõte, et me juba oleme Armastus, Rõõm ja Vabadus. Mis takistab meil täielikult seda loomulikku olekut kogemast, on mõistuse viis tegevust, mida me kutsuma kinnistumiseks. Meie kogemus elust sõltub seega sellest, kui väga me oleme:

– kinni oma hoiakutes ja uskumustes,

– kinni oma mõtetes, tunnetes ja hirmudes.

Nende kinnistumiste osakaal meie elus määrab alati ära meie valikute ja otsuste kvaliteedi teadvuse ja alateadvuse tasandil. Esimese seitsme aasta jooksul sõltus meie elu sotsiaalsest “seadistusest”, mis vormis meie tuleviku valikuid ja otsuseid, mõtteid ja tundeid, hoiakuid ja uskumusi. Selline varajane seadistus programmeeris enamikke meist ebaõnnestuma oma elu peamises ülesandes – leida kestev armastus, rõõm, vabadus. Tõhus sisemine töö aitab meil mõista, et keegi pole sündinud kannatama.

Ettevalmistus esimeseks kohaloleku praktika sessiooniks

Ära ürita sessiooni ajal midagi tekitada tahtlikult. Lihtsalt jälgi juhendaja käe all oma sisekliimat, hingamist ja siis tundeid, mis hingamist juhivad ning ole teadlik kohal kõiges toimuvas, ilma et üritaksid midagi muuta. Selline kohalolek võimaldab saada teadlikuks aktiveeritud materjalist ja teha protsessist mugav ja nautitav kogemus. Luba endal tunda ja vajadusel ka väljendada kõike, mis esile kerkib. See kuulub protsessi juurde. Kui sul on tahtmine naerda, siis naera. Kui sul on tahtmine nutta, siis tee seda.

Vahel kipuvad inimesed oma esimese sessiooni ajal muretsema, ega nad ei tee midagi “valesti”. Rahune maha, sul ei ole siial võimalik seda valesti teha. Kui su juhendaja sulle midagi ei ütle, siis ilmselt see, mida sa parajasti teed, on õige, nii et tee seda rahulikult edasi. Integratsioon võib aset leida isegi siis, kui iga energiamuster on ikka veel vaevu teadvustatav. Hoolimata sellest, kui dramaatiline või hirmutav oli kogemus, mis algselt alla suruti, on seda sessiooni jooksul kerge integreerida.

Kui integratsioon ei leia aset siis, kui aktiveeritud energia on veel vähe tuntav, siis saab energiamuster vähehaaval üha enam ja enam teadlikumaks. Kui sa sellele vastu seisad, intensiivistub see üha enam. Sellisel puhul võib juhendaja sul soovitada lõdvaks lasta ja olla rohkem kohal olema tunnetes ja vastuseisudes ning mitte üritada teha midagi vägisi. Enamik meist on programmeeritud midagi tegema, parandama ja paremaks muutma. Kohaloleku praktika on mittemidagi tegemine, see on kohalolek kõiges, mis aset leiab.

Kui me õpime olema teadlikud aktiveeritud materjalist, tunneme end selles protsessis palju kindlamalt. Selle tulemusena oleme valmis asju rahulikult võtma ja lubama allasurumistel esile kerkida.

Kohaloleku praktika on täielikult pingutusvaba, täiesti ohutu ja kergesti õpitav. Tulemused on igavesed ja 95% sellest protsessist on täiesti nauditav. Ülejäänud 5% tuleneb tahtmatusest loobuda vastuseisudest ja võitlusest. Kogu ebamugavus on seotud vastuseisu, pinge ja valust kinnihoidmisega. See pole üllatav, arvestades seda, et inimene on harjunud aastaid tajuma enda ümber ohtu või kaasas kandma allasurutud pinget.

Ta ei pruugi olla valmis loobuma millestki nii tuttavast, kuigi valutegevast, et kogeda elu ilma selleta. Need, kes on valmis kogema midagi uut, võivad ümber õppides ja allasurutud hirme integreerides muuta energia liikumise väga meeldivaks kogemuseks. Energia, mis kehas ja meeles sessiooni jooksul liigub, on kõige ehtsamal kujul meie enda elujõud, mis avardab teadlikkust elus olemisest, samal ajal integreerides selles süsteemis olevaid takistusi. Takistused ei ole midagi halba või valet, vaid vaimsed, emotsionaalsed või füüsilised mustrid, mida laienenud teadlikkusega inimene enam ei vaja.

Kohaloleku praktika ei ole religioon, usulahk või midagi sellist, millega peaks ühinema. See protsess pole sektantlik ja ei lähe vastuollu ühegi religiooni, ravimeetodi ega isikliku arnegu programmiga. See on pelgalt teadlikkuse laiendamise loomulik protsess, et olla kohal iseendas siin ja praegu ning nautida elu veelgi täielikumalt.

Kohaloleku praktikat teeb Merliis