Map Unavailable

Kuupäev/kellaaeg
Kuupäev - 02/06/2021 - 08/05/2022
Kellaaeg - 00:00 - 00:00

Asukoht
City yoga studio

Kategooria Pole kategooriaid


KRANIOSAKRAAL RESONANTS TERAAPIA KOOLITUS (CRTT)

Kraniosakraalteraapia tutvustus

Kraniosakraalresonants teraapia on biodünaamiline lähenemine kraniosakraalteraapiale. See baseerub William G. Sutherland’i D.O., Ameerika osteopaatilise füsioterapeudi ja kranio osteopaatia loojal. 20. sajandi alguses avastas Sutherland, et keha väljendab väga peent rütmilist pulsatsiooni, mis on juhitud keha sisemistest jõududest. Ta avastas, et see liikumine on olemas kogu meie elu vältel, viljastumisest kuni surmani ja see väljendab otseselt inimkeha sisemist tervist ja elujõudu. Ta kutsus seda tõusu ja mõõna taolist liikumist, esmaseks hingamiseks. Dr Sutherlnd töötas välja uue viisi, kuidas tugevdada seda esmase hingamise rütmi meie kehas, mõjutades selleks õrnalt keha.
Oma elu lõpupoole, sai Sutherland väga sügava kogemuse kui tegi tööd sureva patsiendiga. Ta sai
teadlikuks, et esmane hingamine on väljendus sügavast universaalsest loovast jõust, millele ta andis nime Elu Hingus, millel on oma intelligentsus ja tarkus. Ravimine ei ole selleks, et teha midagi väljastpoolt keha, vaid et olla, kuulata ja toetada Elu Hinguse tegevust selle erinevates väljendustes ja läbi selle terveneb ka keha.
Sellest ajast peale sai tema fookuseks inimkehaga tööl pehme ja vastuvõtlik lähenemine sellele sisemisele tarkusele ja nendele peenetele jõududele inimkehas.

Kraniosakraal resonants teraapia on just sellest teadmisest tekkinud. Samuti baseerub see kogemusel, et sügavas lõdvestuse ja usalduse seisundis, saab inimkeha ligi oma tasakaalu seisundile, sisemisele rahule ja vaikusele, millel on sügavalt puhastav ja taastav efekt.
Kraniosakraal resonants teraapia eesmärk on luua selgema esmase hingamise, oma sisemise tervise väljendus kehasse. Õrna, häälestatud ja konkreetse käte paigutusega, kuulab ja toetab praktiseerija Elu Hinguse jõudusid selle erinevates väljendustes kehas, aidates seeläbi kehal oma taastavatele ressurssidele ligi pääseda.
Kraniosakraal resonants teraapia tugineb anatoomia, füsioloogia, embrüoloogia ning tänapäevaste neurobioloogiliste ja arengutulemuste leidudel.

Selle koolitusprogrammi osana, saavad osalejd sügavama arusaamise (sisemise) tervise olemusest. Nad õpivad tajuma ja hindama erinevaid Elu Hinguse väljendusvorme. Osalejad arendavad ja tugevdavad oma võimet tajuda läbi oma käte ja südame sügavasse sisemisse vaikusse ankurdatud liikumise eri tasandeid inimkehas.

Osalejad õpivad, et nende kohaloleku kvaliteet on võti sügavama puhastusprotsessini ja tervendavate protsessideni. Selleks täiustatakse neutraalse, avatud, teadliku ja empaatilise keskkonna loomise oskusi, mis moodustavad selle terapeutilise suhte selgroo.

Kes võivad sellest kursusest kasu saada?

 • Need, kes on juba varem kokku puutunud teiste teraapiavormidega ja tahavad laiendada oma teadmisi.
 • Need, kes soovivad õppida uusi meetodeid, et toetada iseend ja teisi.
 • Need, kes juba teevad tööd inimeste aitamisega läbi erinevate viiside (massaaži, psühhoteraapia, arstitöö, sotsiaaltöö, füsioteraapia, psühhiaatria vms)
 • Need, kes on huvitatud eneseavastamisest ja soovivad sügavamalt avastada ühendust keha, meele ja hinge vahel.
 • Need, kes soovivad avastada viise, kuidas ühenduda sügavamalt lähedastega (partner, lapsed, sõbard jms) oma elus.
 • Need, kes soovivad lihtsalt kogeda sügava lõdevestuse seisundit, rahu ja vaikust enda sees, tuues läbi selle suuremat kohalolekut oma ellu

KOOLITUSE PROGRAMM

See koolitus koosneb 5 mooduli jooksul õpitavast ja iseseisvast praktilisest tööst moodulite vahel
Moodulite ajal toimuv õpe:

 • loengud
 • vastused ja lahendused küsimustele, mis võivad programmi jooksul kerkida
 • presentatsioonid (näidissessioonid)
 • teraapia praktika õpetaja abistamisel ja iseseisvalt
 • juhendatud liikumine ja meditatsioon, et saavutada paremat ühendust enda kehaga ja tugevdada oma tajusid.
 • harjutused, mis tõstavad meie teadlikkust kehas, emotsionaalseid tajusid ja ühendust teistega
 • oma kogemuse jagamine väiksemates gruppides

Kokku 200 tundi grupiruumis.
Koolitus on inglise keeles ja tõlgitakse eesti keelde

HARJUTUSED JA INDIVIDUAALNE ÕPE MOODULITE VAHEL

 • Iga osaleja teeb praktika korras 50 dokumenteeritud sessiooni (tasuta) õppeperioodi jooksul
 • Iga osaleja teeb ja võtab vastu 15 sessiooni teistelt kursusel osalejatelt, mis võivad olla ka osa sellest 50st dokumenteeritud sessioonist, mis on ülalpool mainitud
 • Iga osaleja teeb 2 õppesessiooni õpetajale, kes siis annab nende kohta tagasisidet (hind 80 eurot sessioon)
 • Iga osaleja võtab vastu 3 sessiooni õpetajalt (hind 80 eurot sessioon)
 • Kodutöö

Kokku 100 tundi väljaspool grupiruumi

Sessioonide tegemine ja läbimine on kohustustlik vaid juhul kui soovid ka sertifikaati saada ja inimestega tööle hakata.

ÕPPEKAVA, ÕPPEKESKKONNA JA KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

 • ÕPPEKESKKOND:

Koolitustegevus toimub selleks sobilikus avaras ja valgusküllases õppekeskkonnas, mis vastab tervisekaitse, töö- ja tuleohutuse nõuetele. Koolitusgrupi suurus on 12-20 inimest ja õppeprotsessi jooksul tagatakse individuaalne lähenemine. Õppekeskkonnas on toolid, massaažilauad ja vajalikud vahendid sessioonideks.

Praktiliste oskuste ja vilumuste omandamiseks on kasutusel presentatsioonivahendid ja näidismudelid.

 • ÕPPEKAVA

Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalis, täienduskoolituse standardist, klientide soovidest, vajadustest ja tagasisidest, koolitajate ettepanekutest. Õpe on inglise keeles, eesti keelse tõlkega.

 • KOOLITAJATE KVALITEET

Koolitust viivad läbi koolitajad, kellel on kraniosakraalresonants teraapia sertifikaat ja vähemalt 8 aastane töökogemus õpetatavas valdkonnas;  info- ja kommunikatsioonivahendite kasutamise oskus; õppetööks vajalike õppematerjalide koostamise oskus; õppe- ja hindamismeetodite kasutamise oskus; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus ja nad tegelevad enesetäiendamisega ning on arengule orienteeritud. Koolitajad osalevad pidevalt erialastel täienduskoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendavad õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.

ÕPPEKAVA

1. Moodul
– Ajalugu
– Biodünaamika põhimõtted
– Praktiseerija kohaloleku kvaliteedi olulisus
– Praktiku ja kliendi neutraalne suhe
– Turvalise keskkonna loomine kliendi jaoks
– Ressursid ja nende leidmine kehast
– Tajumis- ja tunnetusoskuse arendamine
– Üldine kuulamisoskus
– Elu Hingus
– Primaarne hingamine
– (sisemise) Vaikuse olulisus

2. Moodul
– Kuulamisoskuse täiustamine
– Holistiline muutus
– Keskjoone ja embrüo arenemine
– Vedelikkeha
– Keskmine tõusulaine keha
– Membraanide vastastikune pinge
– Vaikus ja liikumatus väljahingamisel
– Sisemine tervendusplaan
– Biodünaamilised ja biokineetilised jõud
– Tugipunktid
– Tasakaalupunkt
– Diafragmad

3. Moodul
– Vedeliku ja potentsi tajumise oskused
– Vaagna dünaamika
– Selgroog ja selgroolülid
– Kukla triaad
– Vaikus sissehingamisel
– Autonoomne närvisüsteem
– Suhestumine ja lähedus
Verbaalsed terapeudi oskused

4. Moodul
– Sisemine raviplaan 2: usaldades selle lahti rullumist
– Kiiruluu, oimuluu ja otsmikuluu dünaamika
– Kiilluu dünaamika
– SBJ mustrid
– Kraniaalnärvid

5. Moodul
– SBJ mustrid 2
– Tõus ja mõõn kehas ja pikk tõusulaine
– Stomatoloogiline süsteem: seotud ülalõualuu, lõualuu, suu ja kõriga
– Lõua ja oimuluu-alaõualuu liiges
– Näokolju dünaamika
– Käte ja jalgade dünaamikad
– Kogu keha muster
– Sünni dünaamikad ja mustrid
– Eetika
– Sertifikaadi

ÕPETAJAD:

Chintan Veet

Chitan Veet on rahvusvaheliselt tunnustatud Kraniosakraal Resonants terapeut ja õpetaja. Ta on õpetanud Kraniosakraal teraapiat kakskümmend aastat. Ta on ka Kraniosakraal Resonants teraapia looja. Tema Kraniosakraal Resonants teraapia kool on toonud talle tuntust Euroopas, Taiwanis ja Hiinas, kus ta regulaarselt õpetab. Chintan teeb sessioone ja kursusi Euroopas, Taiwanis ja Hiinas. Ta on tuntud oma ravi hea kvaliteedi ja erakordse klientide mõistmise poolest. Aastad meditatsioone, vaimseid praktikaid ja isiklikke kogemusi on õpetanud teda, kuidas aidata teistel paremini mõista inimese olemust.
Chitan on omandanud ka sügava tasakaalustava sidekoe kehatöö oskused ning praktiseerinud aastaid sidekoe kehatööd.
Chitan teeb Kraniosakraal Resonants sessioone ja õpetab Kraniosakraal Resonants teraapiat.

Karima

Karima on uurinud inimloomust selle erinevates valdkondades juba aastaid. See pikk teekond läbi füüsilise, mentaalse, energeetilise ja vaimse maailma on viinud teda mõistmisele, et integratsioon kõigil nendel olemise eri tasanditel on võti sügavama harmoonia, rahu, õnne, rõõmu ja sisemise vabaduseni.
Karima töö põhineb sellel arusaamal. Läbi seansi või grupitöö on inimestel võimalus uurida ja välja selgitada, mis takistab neil kogemast sügavamat terviklikkust. Oma töös aitab ta inimestel avastada oma tõelist potentsiaali elus ja juhatab neid sisemisel teekonnal tagasi koju.
Karima kasutab erinevaid ravimeetoteid alates Kraniosakraal Resonantsist psühhoteraapiani, sügavast lõõgastusest tööni šokki ja arengutraumaga.
Karima esialgne elukutse on inimresursside juhtimine. Ta on sertifitseeritud Kraniosakraal Resonants praktik, SE (somaatilise kogemise), NARM (Neuro Affective Relational Model), LLI (Learning Love Institute- Co-sõltuvuse ravi) ja ISP (Integraalse Somaatilise Psyhotherapy) praktik. Ta lõpetas Shakti Tantsu Kooli ja on läbinud palju teisi psühhosomaatilisi seminare, mis hõlmavad oma olemuse sügavat uurimist.
Karima teeb individuaalseid sessioone, seminare ja kursusi ning teadliku liikumise harjutusi. Ta on Kraniosakraal Resonantsi õpetaja ja assisteerib NARM koolitusi Saksamaal ja Inglismaal.

Registreeru

Selleks ürituseks pole enam võimalik broneeringuid teha